image1

Vi Tar Nå Også Vipps/ Now You Can Pay with Vipps

image2

Day Care

Hel Dag/ Full Day, Up To 12 hours

NOK 450.00
Pay with PayPal or a debit/credit card

Inkluderer:

 • Timer med lek & avslapping
 • Møkk fjerning
 • 1 spyling & 2-3 foringer  


Includes: 

 • Hours of playtime & relaxation
 • Dung removal
 • 1 quick shower & 2-3 feedings

image4

Hotel

Opptil 24 Timer/ Up To 24 Hours

NOK 550.00
Pay with PayPal or a debit/credit card

Inkludert:  

 • Timer med lek & avslapping 
 • 1 time leie tur
 • Møkk fjerning 
 • 1 spyling & 3-4 foringer 


Includes:

 • Hours of playtime & relaxation
 • 1 hour horse walk
 • Dung removal 
 • 1 quick shower & 3-4 feedings


image6

30 Days/ 30 Dager

Alt Inkludert/ All Inclusive

NOK 4,500.00
Pay with PayPal or a debit/credit card

Du betaler for hver måned på forhånd
inkluderer:

 • Stor stallboks, 4x3m
 • Timer med lek & avslapping
 • 1 time leie tur 3 ganger i uken
 • 1 full dusj 
 • Spyling ved behov
 • Møkk fjerning
 • Rå/ tørr flis & 3-4 foringer pr. dag 
 • 10 kg høyensilasje
 • Ridebaner

Viktig: Hvis du planlegger å bli i minst 4 måneder, anbefaler vi deg å velge "Langtidsopphold".


You pay for each month in advance  

Includes:

 • Large stables, 4x3m 
 • Hours of playtime & relaxation
 • 1 hour walk 3 times a week 
 • 1 full shower
 • Quick showers when needed 
 • Dung removal
 • Raw & dry shavings & 3-4 feedings a day 
 • 10kg haylage
 • Riding Arenas   


Important: If you plan to stay for minimum 4 months, we recommend you to choose "Long-Term Stay"  

image8

Tilbud/ Offer

Langtidsleie/ Long-Term Stay

NOK 7,800.00
Pay with PayPal or a debit/credit card

Du betaler for de 2 første månedene på forhånd

Betaling skjer månedlig fra måned 3


inkluderer:

 • Stor stallboks, 4x3m
 • Timer med lek & avslapping
 • 1 time leie tur 3 ganger i uken
 • 1 full dusj hver 2. mnd.
 • Spyling etter behov 
 • Møkk fjerning
 • Rå/ tørr flis & 3-4 foringer pr. dag 
 • 10 kg høyensilasje
 • Ridebaner  


You pay for the first 2 months in advance  

and Pay monthly at month 3  


Includes:

 • Large stablebox 4x3m
 • Hours of playtime & relaxation 
 • 1 hour walk 3 times a week 
 • 1 full shower every other month
 • Quick showers when needed
 • Dung removal,
 • raw & dry shavings & 3-4 feedings a day
 • 10kg haylage.
 • Riding Arenas